MTSO MECLİSİ’NDE POLİPROPİLEN YATIRIMI ELE ALINDI:KARAR: YER SEÇİMİ YANLIŞ…

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) kentin sorunlarına sahip çıkmayı sürdürüyor. Ocak ayı Meclis Toplantısı’nda Mersin’de yapılması planlanan polipropilen tesis yatırımını değerlendiren Meclis Üyeleri, böyle bir yatırıma karşı olmadıkları ancak yatırım yeri seçiminin yanlış olduğu görüşünde birleşti.
MTSO Ocak Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında gerçekleşti. MTSO Meclisi toplantıda Mersin’de yapılması planlanan polipropilen tesisi yatırımını değerlendirdi. Yapılan görüşmelerde “Mersin, Polipropilen tesisi yatırımına karşı değildir. Yatırım için seçilen yerin Mersin Yeni Konteyner Limanı ve Serbest Bölge genişleme alanı olarak planlanmış olması nedeniyle yer seçimi yanlıştır” görüşü oy birliği ile kabul edildi. Polipropilen yatırım yeri olarak seçilen ve özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanın, daha önceki planlarda Mersin Serbest Bölge Gelişme Alanı, Sanayi Depolama Alanı, Mersin Ana Konteyner Limanını da kapsayıp kent merkezine yürüme mesafesinde olmasından dolayı MTSO Meclisi yatırım yerinin doğru yer olmadığını savundu. Kararda Mersin’in yatırımlara karşı olmayıp kentin kapısının yatırımcılara her zaman açık olduğu vurgulandı. Bu yatırımın ise yerini onaylamayıp böylesi önemli yatırımlarda kent dinamiklerinin de görüşüne başvurulması gerektiği tüm Meclis Üyelerince kabul edildi. Meclis Üyeleri, bu bölgenin 10. ve 11. Kalkınma Planı’nda belirtildiği gibi Mersin Konteyner Limanı olarak değerlendirilmesi halinde kentin lojistik gücünü artırarak hem ekonomik gelişimine hem istihdama daha fazla katkı sunacağını vurguladı. Aynı zamanda şehir merkezine ve yerleşim yerlerine çok yakın bir mesafede yapılacak olmasının kent için büyük bir tehlike olduğunu belirten Meclis Üyeleri, böylesi bir sanayi tesisi yatırımının yerleşim yerlerinden uzakta yapılmasıyla kentin gerek çevresel gerekse fiziksel tehditlere karşı korunmuş olacağını dile getirdi.
Mecliste aynı zamanda Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB), MTSO ve MTOSB işbirliğinde yapımı tamamlanan Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin (Model Fabrika) işletmek üzere şirket kurulması kararı da alındı.
İzol: “Kent sorunlarına karşı ortak kararlar alacağız”
Meclis Başkanı Hamit İzol yaptığı açılış konuşmasında önümüzdeki süreçte MTSO Meclisi olarak her ay kent ile ilgili bir konu üzerinde değerlendirme yaparak konuyla ilgili oluşan görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi. Ardından bu konuların Meclis olarak takipçisi olacaklarını da vurgulayan İzol, ilk olarak Mersin’de yapılması planlanan polipropilen yatırımını ele alacaklarını söyledi. Sonraki aylarda Alata Bahçe Kültürleri ve Araştırma Enstitüsü’nün durumu, Mersin’de öncü ve örnek bir turizm yatırımıyla ilgili yürütülen çalışmaları ve diğer konuları da ele alarak devam edeceklerini kaydeden İzol, konunun uzmanlarıyla görüşüp kentin ihtiyaçlarını gözeterek gerekli tavsiye kararlarını bilimsel veriler doğrultusunda alacaklarını bildirdi.
Akın: “Petrokimya tesislerinin altyapısı da özel olmalı”
1970’lerde aynı bölgede yapılan Akdeniz Gübre yatırımının tarihçesi hakkında bilgi veren Meclis Üyesi Ahmet Akın, “Burası doğrudan yabancı sermaye yatırımıydı. 50 yıl önce çevre bilinci olmadığından karşı çıkılmadı ve yıllarca asitli, kirli duman başta Karaduvar ve Kazanlı mahalleleri olmak üzere Mersin’i perişan etti. Zehir soluduk. Bugün de yine aynı bölgeye bir petrokimya tesisi yatırımı düşünülüyor. Oysaki petrokimya tesisleri altyapısı ona göre hazırlanmış özel ekonomik bölgeler ilan edilmiş alanlarda inşa edilir. Evet, ülkemiz bugün polipropilen ihtiyacının yüzde 95’ini ithalatla karşılıyor. İthalatın önüne geçmek adına önemli bir yatırımdır. Yatırıma kesinlikle karşı değiliz ama bu devasa tesisi, şehir merkezine çok yakın, serbest bölge genişleme alanı ve ana konteyner limanı alanının başucuna yapmak doğru değildir” dedi.
Sağlam: “Yatırım yaparken teknik konulara dikkat edilmeli”
Geçmiş yıllarda mevcut bölgenin Mersin Serbest Bölgesinin genişleme alanı olarak işaretlenmesine yönelik çok mücadele verdiklerini hatırlatan Meclis Üyesi Ekrem Sağlam, ardından yaptıkları çalışmaları özetledi. Verdikleri uzun ve zorlu mücadele sonunda 330 dönümlük alanı planlarda “Serbest Bölge Genişleme Alanı” olarak işaretlettirdiklerini kaydeden Sağlam, “Mersin Serbest Bölgesi bugün %100 dolulukla, yani tam kapasiteyle çalışıyor. Oysa yatırım talebi de bir o kadar fazla. Serbest Bölgenin genişleyebilmesi de teknik olarak sınır bütünlüğü varsa mümkün. Yani Bölgenin genişleyebilmesi için başka bir alternatifi yok. Eğer o alan Serbest Bölge Genişleme Alanı olarak kalmazsa, yeni yatırım talepleri karşılanamayacak, bu da en az 5 bin kişinin istihdam şansını kaybetmesi anlamına geliyor. Polipropilen üretmek ülke için önemli ama gelip de serbest bölge genişleme alanına yapmak, şehrin göbeğine oturtmak doğru değil. Bir yatırım yaparken teknik konulara bakarak hareket edilmeli” değerlendirmesini yaptı.
Engin: “Konteyner limanı ihalesi yapılsın”
Polipropilen tesisi konusunu zaman zaman dile getirdiklerini her ortamda anlattıklarını ifade eden Hasan Engin, ardından bu bölgede yapılması planlanan yatırımın tarihçesi hakkında bilgi verdi. “Petrokimya ürünlerini ithal eden bir ülkeyiz. Böyle bir tesise karşı değiliz. Mersin’de başka bir yerde yapılabilir ya da götürüp aynı tesisi Yumurtalık’ta yapabilirler” diyen Engin sözlerini, “Yer konusu ciddi sorun. Çevre faktörü olarak da şehrin ortasında böyle bir yatırıma sıcak bakmıyoruz. Geçen aylarda Beyrut’ta bir patlama yaşandı, patlamaya sebep olan ürünler Ak Gübrenin ürettiği ürünler. Güvenlik önlemleri alınması gerekirken Akgübre’nin mevcut yatırımına ek olarak ikinci ve daha büyük bir tesisin kurulmak istenmesi akıllara zarar. Bizim ikinci limana da ihtiyacımız var. Mevcut limanın işlem hacmi 2 milyon TEU’yu geçti. Her geçen gün artmakta olan işlem hacmini karşılayabilmek için ikinci limana ihtiyacımız büyük. Bu limanın ihale edilip Kentimize kazandırılmasını istiyoruz” diye tamamladı.
Yüksel: “Elimizdeki şansı kaybetmeyelim”
Meclis Katip Üyesi Orhan Kemal Yüksel de istihdamın önemine dikkat çekti. İlgili alanda liman yatırımı gerçekleştirilmesi halinde gerek çevrenin korunacağı gerekse istihdama ciddi katkı sunulacağını vurgulayan Yüksel, “Polipropilen yatırımına izin verilirse ikinci liman şansını tamamen kaybetmiş oluruz. Oysa limandan birçok sektör faydalanıyor. Lojistik sektörü olarak liman sayesinde büyüdük. Bu Kentte önemli bir lojistik altyapısı gelişti. İkinci limanın yapılmasıyla bu altyapı çok daha fazla gelişecek, paralelinde iş hacmi ve istihdam da artacak. Bu şansı kaybetmeyelim” dedi.
Kızıltan: “MTSO’nun gücü Meclis’in ortaya koyduğu iradedir”
MTSO’nun gücünü Meclisinden aldığını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, “Her ne kadar Başkan olarak ben ya da Yönetim Kurulu Üyeleri Mersin’i ilgilendiren konularda görüşlerimizi açıklasak da, Meclis iradesi olmazsa bu görüşler şahsi görüşlerimiz olarak kalır. Bu nedenle ortak karar almamız önemli” değerlendirmesini yaptı.
Mersin’de bugün herkesin Kente yatırım yapılması için büyük istek duyduğunu kaydeden Kızıltan şunları söyledi:
“Ancak yatırım kararları alınırken yerel dinamikler karar süreçlerine dahil edilmeli. Böyle olursa şehrin hazmedeceği, şehre daha büyük katma değer sağlayacak yatırımlar yapılabilir. Çünkü bu Kenti en iyi bilen bizleriz. Konjonktürel ya da jeopolitik olarak bakıp bizim bilgimiz dışında kararlar alınırsa böyle tartışmalar çıkıyor. Polipropilen yatırımını yapacak holdingin Adana Yumurtalık’ta işlettiği serbest bölgesi ve limanı var. Hatta o bölgede bir de kimya endüstri merkezi var. Oralar değerlendirilebilir. Mersin’deki seçilen alan Mersin Konteyner Limanı yatırımını engeller. Bu alana konteyner limanı yapılması için devlet söz verdi ve sözünü yerine getirmesini istiyoruz. Başka şehirlerin, şirketlerin bu konuda lobi yapıp Mersin’in yatırımlarını başka yerlere kaydırmasına izin vermeyeceğiz. Bunu kabul etmeyiz. Polipropilen yatırımının yeri Kimya Endüstri Bölgesi’dir.”
Attila: “Ticareti daha fazla konuşmalıyız”
Meclis Üyesi Erhan Attila ise Mecliste ağırlıklı olarak sanayi yatırımlarının konuşulduğunu belirtip, üyelerin büyük bir bölümünün ticaretle uğraştığını hatırlatarak, bu alandaki sorunların da ele alınması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Meclis Başkanı İzol önümüzdeki aylarda her toplantıda bir konunun ele alınacağını bunun içinde ticareti ilgilendiren konuların da bulunacağını belirtirken Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan, “Tüccar olmazsa sanayici malını satacak kimse bulamaz, sanayici olmazsa tüccar satacak mal bulamaz. Bizler etle tırnak gibiyiz. Her iki kesim de etkinliğini Mecliste ortaya koymalıdır. Bizler her iki kesim için de çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Kayacı: “Teknopark’taki kira artışlarına karşı çıkmalıyız”
Meclis Üyesi Hakan Kayacı ise Mersin’de yapılan Ak Parti İl Kongresi’ni hatırlatarak, bu tarz organizasyonlarla kente gelen siyasilerin lobi oluşturmak adına daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kente gelen siyasilere yatırım alanları ya da talep edilen konuların yerinde gezdirilerek aktarılabileceğini kaydeden Kayacı, bu konudaki ağırlığın artırılmasını talep etti. Aynı zamanda Teknopark firmalarının kiralarının metrekare bazında 12 TL’den 17 TL’ye artırıldığını da hatırlatan Kayacı, ar-ge yatırımlarının önemine dikkat çekerek, “Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde böylesi yüksek kira artışlarını anlamakta zorlanıyorum. Ar-ge yatırımları çok değerli yatırımlar. Bu tür yatırımları kira artırarak zorlaştırmak yerine teşvik etmeliyiz. Oda da bunun takipçisi olmalı” dedi.
Aşut: “Otoban bağlantı sorunu devam ediyor”
Meclis Üyesi Fahrettin Aşut ise OSB otoban bağlantısı talebini yineleyerek, “Her yıl otoban bağlantı sorunu çözülüyor deniyor, 2020 yılı bitti, sorunumuz yine çözülmedi” dedi.